İkamet izni (Tezkeresi) nedir? Kimler alabilir?

Geçerli pasaportları veya pasaport yerine geçen belge ile giriş yapan yabancılar, geldikleri ülkeye uygulanan vize veya vize muafiyeti süresince ülkemizde konaklayabilirler. Ancak vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla süreyle kalmak isteyen yabancılar, ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

Uyruğunda bulunduğunuz ülkeye vize uygulanıp uygulanmadığını ve bir seferde kalabileceğiniz en uzun süreyi aşağıdaki formdan ülkenizi seçerek öğrenebilirsiniz.

 • Genel Bilgi: Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören yabancılar; öğrenimlerini tamamladıktan sonraki (mezuniyet tarihinden itibaren) altı aylık ... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'ye bilimsel araştırma yapmak üzere gelen yabancılara ikamet tezkeresi talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' alabilirler. Bunun ... detay
 • Genel Bilgi: Tedavi amacı ile ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılara, durumlarını özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile belgelemeleri halinde tedavileri süreler... detay
 • Ülkemize gelerek herhangi bir sebeple ikamet izni (tezkeresi) alan yabancıların, birinci dereceden yakınları da refakat amaçlı ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi sahibi olan yabancı destekley... detay
 • İkamet tezkeresi olan yabancı uyruklu kişinin eşi ve çocukları da ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler. Refakat edecek olan yabancının ikamet izin süresi, yabancı eşinin ikamet izin süresini geçemez.... detay
 • Genel Bilgi: Ülkemize sadece turizm amacıyla vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize ve... detay
 • 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu çocuklar, Türkiye'de ikamet izni bulunan ane veya babalarına refakat edebilirler. detay
 • Genel Bilgi: Ülkemize vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize mua... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'de satın almış olduğu konutta ikamet etmek isteyen yabancılar, bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, öncelikle konutu satın alar... detay
 • Genel Bilgi: Daha önce ikamet tezkeresi almış veya Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince verilen karara dayanılarak, Türkiye'de kalması zorunlu olan yabancılara bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' v... detay
 • Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görecek olan 18 yaşından büyük erişkinler veya aile ikameti bulunmadığı halde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görecek olan yabancılar, eğitimleri süresin... detay
 • Genel Bilgi: Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancılar veya farklı sebeplerle Türkiye’ye kalması zorunlu olan hallerde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi ... detay
 • Türk vatandaşı ile evli yabancılar, resmi olarak evlendikten sonra ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler. Türkiye'de evlenen yabancılarEvlilik işlemlerini Türkiye'de yapan yabancılar, nüfus idaresine ... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'deki bir şirket ile iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak maksadıyla gelen yabancılara talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirle... detay

Türkiye'ye vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar bir seferde en fazla 30, 60 veya 90 gün kalabilmektedirler. Son 180 günde en fazla 90 gün kalan yabancılar, tekrar giriş yapabilmek için 90 gün yurtdışında beklemek zorundadırlar.

İkamet izin başvuruları ne zaman yapılır?
İkamet tezkeresi almak isteyen yabancılar, Türkiye'ye pasaportları ile giriş yaptıkları tarih itibariyle vize veya vize muafiyet süresi dolmadan önce başvuru yapmalıdırlar. Vize veya vize muafiyet süresi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve yabancının yurtdışına çıkış yapması talep edilecektir.
İkamet izin başvuruları nereye yapılmalıdır?
İkamet izin başvuruları 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren yurtdışındaki temsilciliklerimiz tarafından alınacaktır. Ancak temsilciliklerimizin hazırlık çalışmaları sonuçlanıncaya kadar, başvurular Türkiye'deki emniyet müdürlükleri ve varsa Göç İdaresi Ofislerine yapılmaya devam edecektir.
İkamet izninden muaf olan yabancılar kimlerdir?
 • Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler
 • Uluslararası koruma başvurusu "kayıt belgesi" bulunanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar
 • Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler 
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar
 • "Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi" olanlar 
 • "Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi" sahibi olanlar
 • "Vatansız kişi kimlik belgesi" olanlar
 • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar
İkamet izin başvurusu için hangi belgeler gerekir?

İkamet tezkeresi talep eden yabancının amacına uygun vize veya vize muafiyeti ile giriş yapmış olması ve pasaportunda son giriş tarihinin belirtildiği kaşe bulunması gerekir.

İkamet izni talep ettiğiniz süreden en az 60 gün (iki ay) daha uzun süreli pasaportunuz bulunması gerekir

Geliş amacınıza ve hangi ülke vatandaşı olduğunuza göre hangi belgelerin gerektiğini, ne kadar harç bedeli ödemeniz gerektiğini İkamet Hesaplama aracını kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Süresi dolan ikamet tezkeresi nasıl uzatılır?
İkamet tezkeresi bulunan yabancılar, Türkiye'de yaşamaya devam etmek istemesi halinde , tezkerelerini zamanında uzatmaları zorunludur. Uzatma talebinde bulunan yabancılar, tezkere süresi bitmeden iki ay önce uzatma başvurularını yapmaları gerekir.

Tezkeresini süresi içinde uzatmayan yabancılar, kaçak duruma gelebilir ve yurtdışına çıkış yapmaları talep edilir. Ancak “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınabilir.

Yabancılar Uluslar arası Koruma Kanunu'na göre, ikamet tezkereleri bitiş süresinden en erken iki ay önce ilgili kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

İkamet izni harç bedelleri nasıl hesaplanır?
Geliş amacınıza ve hangi ülke vatandaşı olduğunuza göre hangi belgelerin gerektiğini, ne kadar harç bedeli ödemeniz gerektiğini İkamet Hesaplama aracını kullanarak hesaplayabilirsiniz.
İkamet adresinin değişmesi halinde ne yapmak gerekir?
İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancıların taşındıkları ilde ikamet etmek üzere en geç 20 iş günü içinde başvuruda bulunarak yeni bir ikamet izni almaları gerekmektedir. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izni belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.
Yabancının evlenmesi, boşanması veya bilgilerinde değişikli olması durumunda ne yapılır?
Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği olması halinde yabancılar, yirmi iş günü içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
İkamet tezkeresi kaybolması halinde ne yapılır?
İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hallerinde ikamet izin belgesi yeniden düzenlenir. İkamet tezkeresi kaybolan yabancılar, ikamet ettikleri yerdeki emniyet müdürlüğüne giderek "kayıp eşya tutanağı" alarak, en kısa sürede ikamet tezkeresini aldıkları kuruma başvuruda bulunmalıdırlar. Bu durumda ikamet izin belgesinin ücreti tam, bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır.

İkamet tezkerenizi kaybettiyseniz, emniyet müdürlüğü veya en yakın polis istasyonundan 'Kayıp Eşya Tutanağı' talep ediniz.

İkamette kesinti nedir? Kesintisiz ikamet süresi nasıl hesaplanır?
Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.

Öğrencilerin ikamet hesaplaması nasıl yapılır?
Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

Çalışma izni ile bulunanların ikamet süreleri nasıl hesaplanır?
Çalışma izni ve “Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir.

Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.