Uzun Dönem İkamet

Uzun Dönem İkametGenel Bilgi: Ülkemize sekiz yıl süreyle kesintisiz ikamet etmiş olan yabancılar, talep etmeleri halinde süresiz ikamet tezkeresi alabilmektedirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, ikamet edecekleri ilde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü veya Göç İdaresi Kurumu'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Uzun dönem ikamet izninin şartları
  1. Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
  2. Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
  3. Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
  4. Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
  5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak
Sekiz yıllık süre nasıl hesaplanır?
Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.
Hangi haklardan yararlanabilirler?
Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.
Uzun dönem ikamet izni iptal edilebilir mi?
Uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.
İptal edilen uzun dönem ikamet iznine yeniden başvuru yapılabilir mi?
İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.
Randevu sırasında hazır bulunması gereken belgeler
4 adet fotoğraf (Biometrik ölçülerde) 4 adet fotoğraf (Biometrik ölçülerde)
Pasaport aslı  ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa) Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)
İkamet Randevu Formu İkamet Randevu Formu
Türkiye'de sekiz yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösterir belge Türkiye'de sekiz yıl kesintisiz ikamet ettiğini gösterir belge