İnsani sebeplerle gelen yabancılar

İnsani sebeplerle gelen yabancılar

İnsani sebeplerle gelen yabancılarGenel Bilgi: Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancılar veya farklı sebeplerle Türkiye’ye kalması zorunlu olan hallerde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi verilebilir. İnsani ikamet izinleri aşağıdaki gerekçelerle verilebilmektedir.

  1. Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
  2. Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye'den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye'den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde
  3. Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
  4. Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye'ye girişine ve Türkiye'de kalmasına izin verilmesi gereken yabancılara
  5. Olağanüstü durumlarda

İnsani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca 'insani ikamet izni' alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. Ülkelerin vize sürelerini ve ödeyeceğiniz harç tutarlarını öğrenmek için, aşağıdaki İkamet Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.

İkamet Hesaplama
Randevu sırasında hazır bulunması gereken belgeler
4 adet fotoğraf (Biometrik ölçülerde) 4 adet fotoğraf (Biometrik ölçülerde)
Pasaport aslı  ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa) Pasaport aslı ve fotokopisi (son giriş sayfası, geçerlilik süresi ile kişi bilgilerinin yer aldığı sayfa)