Yabancılar için sağlık sigortası

Yabancılar için sağlık sigortası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, ikamet tezkeresi almak isteyen yabancıların sağlık sigortası yaptırması zorunludur. İkamet tezkeresi randevusu alan yabancıların randevu zamanında sağlık sigorta poliçesinin aslını ibraz etmeleri gerekir.

Sağlık sigortasının asgari şartları

 

ANLAŞMALI ANLAŞMASIZ
Yıllık Asgari Limit Katılım Payları Yıllık Asgari Limit Katılım Payları
Ayakta Tedavi 2.000 TL Sigortalı   : %40
Şirket      : %60
2.000 TL Sigortalı    : %40
Şirket       : %60
Yatarak Tedavi Limitsiz Sigortalı   : %0
Şirket      : %100
20.000 TL Sigortalı    : %20
Şirket       : %80

Poliçe bedelleri ne kadardır? Poliçe bedelleri ne kadardır?

Poliçe bedelini hesaplayabilmek için yandaki alana doğum tarihinizi yazınız.

Nasıl sigorta yaptıracaksınız? Nasıl sigorta yaptıracaksınız?
Sigorta poliçesi yaptırmak için bize ulaşmanız yeterli. Uzmanlarımız bir saat içerisinde poliçenizi düzenleyerek tarafınıza size ulaştıracaktır.

Poliçeniz bir saat sonra elinizde !
İstanbul ili içerisinde iseniz kurye ile bir veya iki saat içerisinde poliçeniz size teslim edilir. İstanbul dışındaki yabancılar ise ertesi gün poliçelerini kargo ile teslim alabileceklerdir.

Genel sağlık sigortası yaptırabilmeniz için vergi kimlik numarası veya yabancılara mahsus TC Kimlik Numaranız bulunması gerekir. Yabancı TC kimlik numaranızı sorgulamak için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz.

Sağlık sigortam hangi hizmetleri kapsıyor?

Yatarak Tedavi Teminatları

 1. Hastane hizmetleri (ameliyat, ameliyathane, anestezi, ilaç, laboratuvar, radyoloji vb.)
 2. Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçi masraflar
 3. Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli
 4. ESWL, Gama Knife giderleri
 5. Koroner anjiyografi
 6. Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme
 7. Ameliyat sonrası fizik tedavi
 8. Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek olunması amacıyla evde yapılan tıbbi bakım hizmetleri
 9. Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 10. Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa sureli tıbbi tedaviler (gözlem, müşahede)
 11. Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri
 12. Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler
 13. Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

Ayakta Tedavi Teminatları

 1. Doktor muayene
 2. Tanı amaçlı incelemeler
 3. İlaç
 4. Fizik tedavi
Poliçe iptal şartları nedir?
 1. İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı
 2. İkamet izninin iptali
 3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı
Daha kapsamlı bir poliçe istiyorum

Asgari teminatların üzerinde bir poliçe planı tercih edebilirsiniz.
Bunun için bizlere ulaşmanız yeterli.
Sigorta uzmanlarımız size en uygun poliçeyi önereceklerdir.

Yurtdışında sigorta yaptıran yabancılar
Yurtdışındaki bir sigorta şirketinden sigorta yaptıran yabancılar, poliçenin Türkiye'de geçerli olduğunu belgelemelidirler. Yurtdışındaki sigorta şirketinin Türkiye'de kurulu bir ofisi tarafından akdedilmesi (onaylanması) gerekmektedir.
Çalışma izni bulunan yabancılar ve onun refakatindeki yabancıların sağlık sigortaları
Çalışma izni bulunan yabancının eşi ve  çocuklarının ayrıca sağlık sigorta poliçesi yaptırması zorunlu değildir. Eğer çalışma izni olan kişinin sağlık güvencesinden faydalanabiliyorlarsa, ayrıca poliçe yaptırmalarına gerek yoktur. Bu kişilerin SGK Müdürlüklerinden provizyon belgesi almaları yeterlidir.
Size Ulaşalım
Mesajınız
Telefon numaranız
E-posta adresiniz