Coronavirüs salgını nedeniyle ikamet randevuları aşağıdaki tablodaki tarihlere göre ertelenmiştir.

Randevu tarihi Yeni tarih   Randevu tarihi Yeni tarih
         
19.03.2020 1.06.2020   1.04.2020 14.06.2020
20.03.2020 2.06.2020   2.04.2020 15.06.2020
21.03.2020 3.06.2020   3.04.2020 16.06.2020
23.03.2020 5.06.2020   6.04.2020 19.06.2020
24.03.2020 6.06.2020   7.04.2020 20.06.2020
25.03.2020 7.06.2020   8.04.2020 21.06.2020
26.03.2020 8.06.2020   9.04.2020 22.06.2020
27.03.2020 9.06.2020   10.04.2020 23.06.2020
30.03.2020 12.06.2020   13.04.2020 26.06.2020
31.03.2020 13.06.2020   14.04.2020 27.06.2020
      15.04.2020 28.06.2020
      16.04.2020 29.06.2020
      17.04.2020 30.06.2020
 • Genel Bilgi: Daha önce ikamet tezkeresi almış veya Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince verilen karara dayanılarak, Türkiye'de kalması zorunlu olan yabancılara bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' v... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'de satın almış olduğu konutta ikamet etmek isteyen yabancılar, bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi talebinde bulunabilmeleri için, öncelikle konutu satın alar... detay
 • Genel Bilgi: Ülkemize vize alarak veya vize muafiyeti kapsamında gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize veya vize mua... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi gören yabancılar; öğrenimlerini tamamladıktan sonraki (mezuniyet tarihinden itibaren) altı aylık ... detay
 • Türk vatandaşı ile evli yabancılar, resmi olarak evlendikten sonra ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler. Türkiye'de evlenen yabancılarEvlilik işlemlerini Türkiye'de yapan yabancılar, nüfus idaresine ... detay
 • İkamet tezkeresi olan yabancı uyruklu kişinin eşi ve çocukları da ikamet tezkeresi talebinde bulunabilirler. Refakat edecek olan yabancının ikamet izin süresi, yabancı eşinin ikamet izin süresini geçemez.... detay
 • Genel Bilgi: Ülkesindeki iç savaştan kaçarak yasal yollardan Türkiye'ye giriş yapan yabancılar veya farklı sebeplerle Türkiye’ye kalması zorunlu olan hallerde bir yıla kadar (Kısa Süreli) ikamet tezkeresi ... detay
 • 18 yaşından küçük olan yabancı uyruklu çocuklar, Türkiye'de ikamet izni bulunan ane veya babalarına refakat edebilirler. detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'deki bir şirket ile iş görüşmesi yapmak veya kendi işini kurmak maksadıyla gelen yabancılara talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirle... detay
 • Türkiye'de bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görecek olan 18 yaşından büyük erişkinler veya aile ikameti bulunmadığı halde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim görecek olan yabancılar, eğitimleri süresin... detay
 • Genel Bilgi: Türkiye'ye bilimsel araştırma yapmak üzere gelen yabancılara ikamet tezkeresi talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar 'Kısa Süreli İkamet Tezkeresi' alabilirler. Bunun ... detay
 • Ülkemize gelerek herhangi bir sebeple ikamet izni (tezkeresi) alan yabancıların, birinci dereceden yakınları da refakat amaçlı ikamet tezkeresi alabilirler. İkamet tezkeresi sahibi olan yabancı destekley... detay
 • Genel Bilgi: Tedavi amacı ile ikamet tezkeresi talebinde bulunan yabancılara, durumlarını özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile belgelemeleri halinde tedavileri süreler... detay
 • Genel Bilgi: Ülkemize sadece turizm amacıyla vize veya vize muafiyeti ile gelen yabancılar, talep etmeleri ve şartları sağlamaları koşuluyla bir yıla kadar ikamet tezkeresi alabilirler. Bunun için, vize ve... detay
Türkiye’de ne kadar süreli ikamet izni alabileceğinizi ve bunun için ne kadar harç ödemesi gerektiğini, hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki listeden vatandaşı olduğunuz ülkeyi seçerek işleme başlayabilirsiniz. 
 • Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, süresiz ikamet izni verilebilmektedir. detay
 • Belirli bir maksatla veya sadece turizm amaçlı ülkemizde kalmak isteyen yabancılar kısa süreli ikamet izni alabilmektedirler. detay
 • Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara ikamet izni verilebilmektedir. detay
 • Eşi, çocuğu veya ebeveyni Türk vatandaşı vatandaşı olan yabancılar ile ikamet tezkereli eş ve anne babaya ikamet edecek olan yabancılar detay